Healthy Soba IKI


Hot or Cold Soba & Avocado Salmon Tofu Salad

Set Menu
$20.16

Hot or Cold Soba & Japanese Curry Bowl

Set Menu
$20.16

Hot or Cold Soba & Teriyaki Salmon Bowl

Set Menu
$20.16

Hot or Cold Soba & Tuna-Salmon Bowl

Set Menu
$20.16

Hot or Cold Soba & Unagi Bowl

Set Menu
$25.20
 View Cart